หนี้บัตรเครดิต แม้จะหมดอายุความแล้วทางธนาคารก็ยังสามารถฟ้องได้ - ทนายนิธิพล

หนี้บัตรเครดิต แม้จะหมดอายุความแล้วทางธนาคารก็ยังสามารถฟ้องได้ - ทนายนิธิพล

      

          อายุความในการฟ้องร้องชำระหนี้บัตรเครดิต มีอายุความ 2 ปี ให้เริ่มนับจากวันที่ลูกหนี้ชำระครั้งสุดท้าย ถ้าเกิน 2 ปี ไปแล้ว ถือว่าคดีขาดอายุความ และหากเจ้าหนี้จะฟ้องให้ชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องรีบฟ้องภายในระยะเวลา 2 ปี
          แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเกิน 2 ปีแล้ว เจ้าหนี้ก็มียังสิทธิฟ้องร้องคดีกับลูกหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้ได้รับหมายศาล ต้องไปตามที่ศาลนัด และยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่า หนี้ขาดอายุความแล้ว หากศาลเห็นว่าหนี้ขาดอายุความ ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้แต่อย่างใด
          และหากลูกหนี้ไม่ไปศาลเพื่อสู้คดี ศาลก็จะพิพากษาให้ชำระหนี้ตามที่เจ้าหนี้ฟ้อง ซึ่งหากลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้อีก เจ้าหนี้ก็จะบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน ต่อไปทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วิน
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ติดต่อ ทนายนิธิพล
โทร 086-536-1041 Line:Nitilaw3

Powered by MakeWebEasy.com