จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ และบริการจดทะเบียนการค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ

                 ให้บริการด้านงาน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนการค้า  โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรมด้วยทีมงานมืออาชีพ  บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป

image
     บริการจดทะเบียนบริษัท
image
             สะดวก รวดเร็ด
image
         โดยทีมงานมืออาชีพ

                                     ทะเบียนนิติบุคคล
             สำหรับธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน การกระทำใดก็ตามจะเป็นไปในนามกิจการทั้งหมด โดยมี 3 ประเภทดังนี้
         

          ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ คือ ลักษณะธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล โดยหุ้นส่วนตกลงทำธุรกิจและแบ่งปันกำไรที่ได้จากกิจการ หุ้นส่วนสามารถระดมทุนและมีอำนาจในการบริหารงาน     ร่วมกัน โดยกำไรจะรวมอยู่ในรายได้ของหุ้นส่วนโดยตรง และไม่ต้องนำไปเสียภาษีกิจการอย่างไรก็ดีการมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ร่วมกันอาจทำให้ล่าช้ากว่าการเป็นเจ้าของคนเดียวในกรณีที่ธุรกิจขาดทุนหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าหนี้ร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน
       

          ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

          หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด หมายถึง รับผิดชอบจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนและไม่มีสิทธิ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินกิจการของห้าง ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนใน   ห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

       หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ   ประกอบกิจการ ต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดก่อนและมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วน ได้แก่   หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน

         หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน
         
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม มิฉะนั้น มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

         บริษัทจำกัด 

        ลักษณะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล มีผู้ร่วมทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าต่อหุ้นเท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับชอบในหนี้สินต่างๆ จำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระ ซึ่งกิจการแบบนี้ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และวางแผนการดำเนินธุรกิจแบบรัดกุม และมีการบริหารและตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

 

 

                                                           

                                                        ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจดทะเบียน

  1. รูปถ่ายบัตรประชาชน กรรมการ 1 ท่าน หรือ 3 คน
  2. ชื่อบริษัทที่ต้องการ ไทย / อังกฤษ   3 ชื่อ  และชื่อ – เบอร์ โทร อีเมล ไลน์ ไอดี ติดต่อ
  3. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วน 3 คน   
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งบริษัท หน้าแรก ถ้ามีการเช่าสถานที่ตั้งบริษัทต้องมีหนังสือยินยอม        ให้ใช้สถานที่หรือ สัญญาเช่า
  5. ข้อมูล กรรมการ พร้อมเบอร์และอีเมล ว่าจะให้ใครเป็นกรรมการ กรรมการจะเป็นกี่คนก็ได้ มี        อำนาจกรรมการ เช่น จะให้ใครสามารถ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใครคนใดคนหนึ่ง                สามารถลงชื่อแต่เพียงผู้เดียวหรือ ต้องลง 2 คน เท่านั้น หรือ ทุกคนต่างมีอำนาจทั้งหมด
  6. ข้อมูลการถือหุ้น  คือ ต้องมีผู้ถือหุ้น อย่างต่ำ 3 คน จะให้ใครถือหุ้นจำนวนเท่าไหร่ จำนวน        ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ราคาหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5  บาท
  7. ข้อมูลวัตถุประสงค์กิจการ  เช่น เป็นการขายออก หรือ เป็นงานบริการ กิจการทำอะไรบ้าง
  8. แผนที่ตั้งบริษัท
  9. ทำตราประทับบริษัท  ( คิดแบบว่าต้องการแบบไหนครับ ) 

image
      ทางบริษัทของเราขอรับใช้ท่านโดยทีม   งานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมี   ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว   ทีมงานเรา     พร้อมที่จะช่วยลดเวลา ความเครียด ความ   กังวล และขจัดปัญหาเหล่านี้ของท่าน

     รับจดทะเบียนธุรกิจทั่วไทย
  •  รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  •  รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
  •  รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  •  รับจดทะเบียนเลิกบริษัท /ห้างหุ้นส่วน
 

 

  ยินดีต้อนรับและให้บริการท่าน 
  สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วิน
 โทร : 095-453-4145 
                                                                     

บทความต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้