เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด ในส่วนดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะ - ทนายนิธิพล

Last updated: 26 ต.ค. 2564  |  5618 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด ในส่วนดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะ - ทนายนิธิพล

                      เจ้าหนี้ คิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ในส่วนดอกเบี้ยถือว่าเป็นโมฆะ และในส่วนที่ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วสามารถนำไปหักกับเงินต้นได้

            การกู้ยืมเงิน ในส่วนของการคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหนี้จะสามารถคิดดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน แต่ถ้าหากเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด  ในส่วนของดอกเบี้ยจะตกเป็นโมฆะ โดยที่ลูกหนี้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย และหากปรากฎว่าลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยไปแล้วบางส่วน ดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้ว สามารถนำมาหักจากเงินต้นที่ยืมไปได้ 

           ตัวอย่าง เช่น  นาย A ได้กู้ยืมเงิน นาย B 50,000 บาท โดยตกลงกันว่าจะให้ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน ต่อมานาย A ได้ชำระดอกเบี้ย ไปแล้วจำนวน 20,000 บาท นาย B  คิดดอกเบี้ยก่อนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะ ดังนั้นดอกเบี้ยที่นาย A ชำระไปแล้ว 20,000 บาท จึงนำมาหักออกจากเงินต้น 50,000 บาทได้

           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5376/2560
           การที่จำเลยยอมชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 411 จำเลยหาอาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ชำระได้ไม่ แต่ในข้อนี้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า โจทก์ในฐานะผู้ให้กู้เป็นฝ่ายเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้จากจำเลย เมื่อข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะแล้วและจำเลยไม่อาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ชำระฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายได้ โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวด้วย ต้องนำดอกเบี้ยที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์ 7,500 บาท ไปหักเงินต้นตามหนังสือสัญญากู้เงินฉบับที่หนึ่ง คงเหลือหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ 42,500 บาท เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและจำเลยมิได้ชำระหนี้ตามกำหนด จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันผิดนัดคือวันถัดจากวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2560)

                  

 

 ทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วิน
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อ ทนายนิธิพล โทร 095-453-4145

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้