การขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน

Last updated: 12 ส.ค. 2566  |  5228 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน

                 การขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน

                 ประเทศไทยสามารถที่จะขออนุญาตครอบครองปืนได้ โดยส่วนใหญ่แล้วร้านขายปืนที่จดทะเบียนเป็นร้านขายปืนแบบถูกกฎหมายจะดำเนินการขออนุญาตครอบครองปืนให้ด้วย แต่หากเป็นการได้รับโอนปืนมาจากบุคคล หรือได้รับตกทอดมาทางมรดก ก็ต้องไปดำเนินการขออนุญาตครอบครองปืนด้วยตนเอง แต่ขั้นตอนจะแยกต่างกันแล้วแต่กรณีนี้ หรือแม้จะซื้อปืนจากร้านขายปืนก็สามารถจะดำเนินการขอด้วยตนเองได้เช่นกัน ซึ่งการที่ครอบครองอาวุธปืนแบบถูกกฎหมายนอกจากการใช้ป้องกันตัวในสถานการณ์ที่จำเป็นแล้วยังทำให้เกิดความเกิดความอุ่นใจในการที่จะครอบครองอาวุธปืนด้วยและสามารถที่จะจำหน่าย จ่าย โอน ได้ตามปกติ โดยประเภทของการขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนมีดังต่อไปนี้

                  1. ขออนุญาตเพื่อใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน

                  2. ขออนุญาตเพื่อใช้ในการกีฬาหรือยิงสัตว์

                  3. ขออนุญาตเพื่อมีไว้เพื่อเก็บ

           คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

                 ·  ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น

                 ·  ต้องมีสภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพใดๆ

                 ·  ต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                 ·  ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

                 ·  ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญาใดๆ

           ขั้นตอนการขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนมีดังต่อนี้

           1. ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาต้องยื่นคำขอ เอกสารแบบ ป.1 ทั้งแบบขอซื้อ (ซื้อจากร้านค้าปืน) และแบบขอรับโอน (ซื้อจากบุคคลทั่วไป) ต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ กล่าวคือ หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครต้องไปดำเนินการขอใบอนุญาตที่กรมการปกครอง ส่วนหากมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดสามารถขอใบอนุญาตได้ที่อำเภอ โดยการขอใบอนุญาตนั้น ต้องแนบเอกสารประกอบด้วย หากเป็นอาวุธปืนที่ได้เคยมีใบอนุญาต ป.4 เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องยืนด้วย โดยนำเอกสารที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ครอบครองอยู่ ควรตรวจสอบก่อนว่าอาวุธที่ครอบครองอยู่นั้นสามารถขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เนื่องจากอาวุธปืนบางประเภท เช่นอาวุธสงคราม ประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ครอบครองได้ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่กำลังจะซื้อพร้อมกับรายละเอียดของปืน เช่น ชนิด ขนาด จำนวนเครื่องบรรจุกระสุน ร้านค้าที่ขาย เป็นต้น พร้อมกับเหตุผลที่จะขอครอบครองอาวุธปืน

           2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่จะขออนุญาตก็จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร และเจ้าหน้าที่จะสอบถามทึ่คุณสมบัติของผู้จะขอใบอนุญาตว่าเข้าเงื่อนไขที่จะสามารถครอบครองอาวุธปืนได้หรือไม่ และต้องผ่านการอบรบการใช้อาวุธปืนมาแล้วด้วย พร้อมกับประทับลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจเพื่อเช็คประวัติอาชญากรรม

          3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติแล้ว จะได้รับใบอนุญาตครองครองปืน หรือที่เรียกว่า ใบ ป.4 ก็ถือว่าจบกระบวนการ แต่ในกรณีที่จะซื้ออาวุธจากร้านขายอาวุธปืน ทางเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตซื้อปืน หรือที่เรียกว่า ใบ ป.3 และสามารถนำใบดังกล่าวไปซื้อปืนได้ภายใน 6 เดือน เมื่อได้รับปืนแล้ว ก็จะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธเรียบร้อยแล้ว หากถูกต้องครบถ้วนก้จะออกใบอนุญาตครอบครองปืน ใบ ป.4 ก็ถือว่าจบกระบวนการ 

ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

แฟนเพจ FB : ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

โทร : 095-453-4145 เวลาติดต่อจันทร์-เสาร์ 10.00น – 18.00น
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้