ปลอมแปลงเอกสาร โทษรุนแรงที่ไม่ควรกระทำ - ทนายนิธิพล

Last updated: 2021-11-02  |  6193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปลอมแปลงเอกสาร โทษรุนแรงที่ไม่ควรกระทำ - ทนายนิธิพล

          การปลอมแปลงเอกสาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการปลอมแปลงเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ดังจะเห็นได้ว่าการปลอมแปลงเอกสารนั้นมีโทษที่รุนแรงจึงไม่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปรากฎตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 265 ดังนั้น

          มาตรา 264  ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

           มาตรา 265  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

          นอกจากการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวแล้ว ยังมีเอกสารที่หากมีการปลอมแปลงขึ้นย่อมจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ซึ่งปรากฎตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 266 ดังนี้

          มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสาร ต่อไปนี้

          (1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

          (2) พินัยกรรม

          (3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้

          (4) ตั๋วเงิน หรือ

          (5) บัตรเงินฝาก

          ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

 

          โดยการปลอมแปลงเอกสาร คือการทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน หรือมีการเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง และยังรวมไปถึงการประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร (แม้เจ้าของลายมือชื่อจะยินยอมให้ลงลายมือชื่อแทน ก็ยังถือว่าปลอมแปลงเอกสาร) โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง จะมีความผิดตามกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ดังนั้นการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเอกสาร ควรคิดไตร่ตรองและรอบคอบก่อนที่จะกระทำเพราะโทษรุนแรง ต้องไม่คิดที่จะปลอมเอกสารขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกผู้อื่นให้หลงเชื่อ ก็จะปลอดภัยจากบทลงโทษในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร

 

ทนายนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

Facebook Fan page : ทนายนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โทร : 095-453-4145 เวลาติดต่อ จันทร์-เสาร์ 10:00 น. – 18:00 น.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้