ต้องการหย่าต้องทำยังไงบ้าง - ทนายนิธิพล

Last updated: 6 ส.ค. 2565  |  4548 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ต้องการหย่าต้องทำยังไงบ้าง - ทนายนิธิพล

                                                                           ต้องการหย่าต้องทำยังไงบ้าง

              1.   การหย่าโดยความยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย 

               หากทั้งสองฝ่ายตกลงหย่าด้วยความยินยอม สามารถไปนัดวันเวลา ที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก และสามารถไปทำการหย่าที่สำนักทะเบียนอำเภอโดยทำการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน การหย่าก็จะเสร็จสมบูรณ์ 

               เอกสารที่ใช้ คือ

               -      บัตรประจำตัวประชาชนทั้งสองฝ่าย

               -      ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่หย่า และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

               -      ใบสำคัญการสมรสของทั้ง 2 ฝ่าย

               -      พยานบุคคล 2 คน

               -       หนังสือหย่า หรือหนังสือสัญญาหย่า

            2. หย่าโดยคำพิพากษา

            หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถที่จะตกลงหย่ากันได้ด้วยดี ฝ่ายที่ต้องการทำการหย่า จะต้องทำการฟ้องร้องคดีต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้ทำการหย่าขาดจากกันได้ ซึ่งจะต้องมีสาเหตุที่จะทำการฟ้องหย่า และต้องให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลที่ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยใช้สาเหตุแห่งการหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

            (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
           (2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความ ผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีก ฝ่ายหนึ่ง
                    (ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
                    (ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่าย ที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
                    (ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
            (3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
            (4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่ง นั้นฟ้องหย่าได้
                  (4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุก เกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามี ภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกิน ควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
                 (4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของ ศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
            (5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่าง ไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
           (6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม สมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอา สภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่าย หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
           (7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมี ลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
           (8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความ ประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
           (9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่าย หนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
          (10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วม ประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 
           หากศาลตัดสินให้อีกฝ่ายสามารถทำหารฟ้องหย่าได้ จะมีคำสั่งศาลให้ทำการหย่าขาดจากกัน และมีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ท่านสามารถนำหนังสือที่ศาลออกให้ไปทำการหย่าขาดที่สำนักทะเบียนอำเภอได้เลย การหย่าก็จะเสร็จสมบูรณ์

 


ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

รับว่าความทุกคดี ทั่วราชอาณาจักรไทย

Facebook Fan Page :: ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

เปิดทำการ :: วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาทำการ :: 09:00 - 18:00 น.

เบอร์ติดต่อ (โทรเวลาทำการ) :: 095-453-4145 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้