สาเหตุที่ใช้ในการฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร - ทนายนิธิพล

Last updated: 26 ต.ค. 2564  |  17372 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สาเหตุที่ใช้ในการฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร - ทนายนิธิพล

             ในกรนี้ที่พ่อแม่จดทะเบียนหย่าและได้สลักหลังใบหย่าและให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว เมื่อฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวประพฤติตนไม่เหมาะสมที่จะดูแลบุตรอีกต่อไป อีกฝ่ายสามารถฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรหรือเปลี่ยนตนเป็นผู้มีอำนาจบุตรแทนได้

              ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              มาตรา 1520  ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

               ในกรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ ตามมาตรา 1582 ศาลจะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำคัญ

                มาตรา 1521  ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตาม มาตรา 1520 ประพฤติตนไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลง ไป ศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองโดยคำนึงถึง ความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญ

              สาเหตุที่ใช้ในการฟ้องถอนอำนาจปกครองบุตร มีดังนี้

              1 . ผู้มีอำนาจปกครองบุตร ประพฤติตนไม่เหมาะสม คือ ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ดูแลบุตร หรือชอบเล่นการพนัน และเสพยาเสพติด  หรือละทิ้ง ไม่เลี้ยงดูเอาใจใส่  หรือลงโทษเฆี่ยนตีบุตรอย่างรุนแรง ลงโทษบุตรอย่างทารุน

             2. ผู้มีอำนาจปกครองบุตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

             3. ผู้มีอำนาจปกครองบุตรประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เช่น ข่มขืนกระทำชำเราบุตร ,บังคับให้บุตรเป็นโสเภณี หรือบังคับให้บุตรไปขอทาน

             4. ผู้มีอำนาจปกครองบุตร ปล่อยปละละเลยให้บุตรประพฤติชั่ว หรือยุยงส่งเสริมให้บุตรกระทำผิดต่อกฎหมาย เช่น สอนให้ลักขโมย สอนบุตรสูบบุรี่ ดื่มสุรา หรือสอนบุตรให้เสพสารเสพติด

             5. ผู้มีอำนาจปกครองบุตรจัดการทรัพย์สินของบุตรในทางที่ผิด หรือเอาทรัพย์สินของบุตรมาใช้ส่วนตัวเกินความจำเป็น

            6. ผู้มีอำนาจปกครองบุตรได้กระทำผิดกฎหมาย ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก จึงไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้

 


ทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วิน
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อ ทนายนิธิพล โทร 095-453-4145

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้