เอกสารที่ต้องใช้ในการฟ้องจดทะเบียนรับรองบุตร และเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส - ทนายนิธิพล

เอกสารที่ต้องใช้ในการฟ้องจดทะเบียนรับรองบุตร และเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส - ทนายนิธิพล

เอกสารที่ต้องใช้ในการฟ้องจดทะเบียนรับรองบุตร และเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

           1.   เอกสารเกี่ยวกับพ่อเด็ก

                 -          ทะเบียนบ้าน

                 -          บัตรประชาชน

           2.    เอกสารเกี่ยวกับตัวเด็ก

                 -          ใบสูติบัตร

                 -          ทะเบียนบ้าน

                 -          บัตรประชาชน

          3.   เอกสารเกี่ยวกับแม่เด็ก

                 -          ทะเบียนบ้าน

                 -          บัตรประชาชน

                 -          สลิป หรือ ใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลี้ยงดูบุตร เช่น ค่าอาหาร ค่าเทอม  และ ฯลฯ

           4.      หลักฐานที่แสดงว่าพ่อมีการเลี้ยงดูลูก เช่น รูปถ่ายพ่อกับลูก  

           5.      หลักฐานที่แสดงว่าพ่อแม่ได้ อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย ในระยะเวลาที่ฝ่ายแม่เด็กตั้งครรภ์ เช่น รูปถ่ายพ่อแม่ 

           6.      หลักฐานการตรวจพิสูจน์ DNA ว่าเป็นพ่อเด็ก ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ชื่อพ่อเด็กในสูติบัตร หรือพ่อไม่ได้แจ้งเกิด และไม่ได้อนุญาตใช้นามสกุลพ่อ

 


ทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด ์วินด์
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ติดต่อ ทนายนิธิพล
โทร 086-536-1041 Line:Nitilaw33

Powered by MakeWebEasy.com