การจดทะเบียนรับรองบุตร

      การจดทะเบียนรับรองบุตร

             การจดทะเบียนรับรองบุตร

 การที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หากพ่อต้องการสิทธิในตัวลูกจะต้องทำการจดทะเบียนรับรองบุตรเสียก่อน โดยหากพ่อและแม่ยินยอมทั้งสองฝ่าย ก็สามารถไปทำการจดทะเบียนรับรองบุตรได้เลย แต่ถ้ากรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลให้ศาลมีคำสั่ง

           เมื่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรจะมีผลอย่างไร

               -   เด็กมีสิทธิรับมรดกของผู้เป็นพ่อ

               -   พ่อแม่สามารถเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกได้

               -   พ่อและแม่มีสิทธิในตัวลูกเท่ากัน


ทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วินด์
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อ ทนายนิธิพล โทร 086-536-1041 Line:Nitilaw33

Powered by MakeWebEasy.com