ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสงขลา

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสงขลา

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสงขลา คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 16 อำเภอ

1.อำเภอเทพา 2.อำเภอเมืองสงขลา 3.อำเภอกระแสสินธุ์ 4.อำเภอคลองหอยโข่ง

5.อำเภอควนเนียง 6.อำเภอจะนะ 7.อำเภอนาทวี 8.อำเภอนาหม่อม 9.อำเภอบางกล่ำ

10.อำเภอระโนด 11.อำเภอรัตภูมิ 12.อำเภอสทิงพระ 13.อำเภอสะเดา 14.อำเภอ

สะบ้าย้อย 15.อำเภอสิงหนคร 16.อำเภอหาดใหญ่ 

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสงขลา โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com