ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพัทลุง

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพัทลุง

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพัทลุง คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดพัทลุง มีทั้งหมด 32 อำเภอ

1.อำเภอเขาชัยสน 2.อำเภอเมืองพัทลุง 3.อำเภอกงหรา 4.อำเภอควนขนุน 5.อำเภอ

ตะโหมด 6.อำเภอบางแก้ว 7.อำเภอปากพะยูน 8.อำเภอป่าบอน 9.อำเภอป่าพะยอม

10.อำเภอศรีนครินทร์ 11.อำเภอศรีบรรพต 
 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพัทลุง โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com