ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 7 อำเภอ

1.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2.อำเภอแม่ลาน้อย 3.อำเภอแม่สะเรียง 4.อำเภอขุนยวม

5.อำเภอปางมะผ้า 6.อำเภอปาย 7.อำเภอสบเมย 

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com