ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำปาง

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำปาง

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำปาง คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 13 อำเภอ

1.อำเภอเกาะคา 2.อำเภอเถิน 3.อำเภอเมืองปาน 4.อำเภอเมืองลำปาง 5.อำเภอเสริม

งาม 6.อำเภอแจ้ห่ม 7.อำเภอแม่เมาะ 8.อำเภอแม่ทะ 9.อำเภอแม่พริก 10.อำเภองาว

11.อำเภอวังเหนือ 12.อำเภอสบปราบ 13.อำเภอห้างฉัตร 

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำปาง โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com