ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดน่าน

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดน่าน

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดน่าน คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดน่าน มีทั้งหมด 15อำเภอ

1.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2.อำเภอเชียงกลาง 3.อำเภอเมืองน่าน 4.อำเภอเวียงสา

5.อำเภอแม่จริม 6.อำเภอท่าวังผา 7.อำเภอทุ่งช้าง 8.อำเภอนาน้อย 9.อำเภอนาหมื่น

10.อำเภอบ่อเกลือ 11.อำเภอบ้านหลวง 12.อำเภอขามปัว 13.อำเภอภูเพียง 14.อำเภอ

สองแคว 15.อำเภอสันติสุข 
 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดน่าน โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com