ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดราชบุรี

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดราชบุรี

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดราชบุรี คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดราชบุรี มีทั้งหมด 10 อำเภอ

1.อำเภอเมืองราชบุรี 2.อำเภอโพธาราม 3.อำเภอจอมบึง 4.อำเภอดำเนินสะดวก 5.อำเภอบางแพ

6.อำเภอบ้านโป่ง 7.อำเภอบ้านคา 8.อำเภอปากท่อ 9.อำเภอวัดเพลง 10.อำเภอสวนผึ้ง 
ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดราชบุรี โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com