ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพิจิตร

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพิจิตร

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพิจิตร คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดพิจิตร มีทั้งหมด 12 อำเภอ

1.อำเภอเมืองพิจิตร 2.อำเภอโพทะเล 3.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 4.อำเภอดงเจริญ

5.อำเภอตะพานหิน 6.อำเภอทับคล้อ 7.อำเภอบางมูลนาก 8.อำเภอบึงนาราง

9.อำเภอวชิรบารมี 10.อำเภอวังทรายพูน 11.อำเภอสากเหล็ก 12.อำเภอสามง่าม 

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดพิจิตร โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com