ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งหมด 10 อำเภอ

1.อำเภอเดิมบางนางบวช 2.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 3.อำเภอดอนเจดีย์

4.อำเภอด่านช้าง 5.อำเภอบางปลาม้า 6.อำเภอศรีประจันต์ 7.อำเภอสองพี่น้อง

8.อำเภอสามชุก 9.อำเภอหนองหญ้าไซ 10.อำเภออู่ทอง 
ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com