ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสระแก้ว

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสระแก้ว

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสระแก้ว คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดสระแก้ว มีทั้งหมด 9 อำเภอ

1.อำเภอเขาฉกรรจ์ 2.อำเภอเมืองสระแก้ว 3.อำเภอโคกสูง 4.อำเภอคลองหาด 5.อำเภอตาพระยา

6.อำเภอวังน้ำเย็น 7.อำเภอวังสมบูรณ์ 8.อำเภอวัฒนานคร 9.อำเภออรัญประเทศ
 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดสระแก้ว โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com