ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลพบุรี

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลพบุรี

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลพบุรี คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดลพบุรี มีทั้งหมด 11 อำเภอ

1.อำเภอเมืองลพบุรี 2.อำเภอโคกเจริญ 3.อำเภอโคกสำโรง 4.อำเภอชัยบาดาล 5.อำเภอท่าวุ้ง

6.อำเภอท่าหลวง 7.อำเภอบ้านหมี่ 8.อำเภอพัฒนานิคม 9.อำเภอลำสนธิ 10.อำเภอสระโบสถ์

11.อำเภอหนองม่วง 

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลพบุรี โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com