ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดหนองคาย

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดหนองคาย

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดหนองคาย คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

จังหวัดหนองคายมีทั้งหมด 9 อำเภอ

1. อำเภอโพธิ์ตาก 2. อำเภอสังคม 3. อำเภอสระใคร 4. อำเภอศรีเชียงใหม่ 5. อำเภอรัตนวาปี 6. อำเภอเฝ้าไร่ 7. อำเภอท่าบ่อ 8 . อำเภอโพนพิสัย 9. อำเภอเมืองหนองคาย


ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดนครพนม โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com