ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดยโสธร

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดยโสธร

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดยโสธร คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

จังหวัดโสธร มี ทั้งหมด 9 อำเภอ

1.อำเภอกุดชุม 2. อำเภอทรายมูล 3.อำเภอค้อวัง 4.อำเภอคำเขื่นแก้ว 5.อำเภอป่าติ้ว 6.อำเภอเมืองยโสธร 7. อำเภอมหาชนะชัย 8. อำเภอเลิงนกทา 9. ไทยเจริญ


ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดนครพนม โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com