ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดขอนแก่น คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่
 
จังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด  26  อำเภอ
 
1.อำเภอเวียงเก่า 2.อำเภอโนนศิลา 3.อำเภอบ้านแฮด 4.อำเภอนาคำ 5.อำเภอโคกโพธิ์  6.อำเภอซ้ำสูง 7. อำเภอภูผาม่าน 8. อำเภอเขาสวนกวาง 9. อำเภอชนบท 10.อำเภอมัญจาคีรี 11.อำเภอภูเวียง 12.อำเภอหนองสองห้อง 13.อำเภออำเภอแวงน้อย 14.อำเภอแวงใหญ่ 15.อำเภอพล 16. อำเภอเปือยน้อย 17.อำเภอบ้านไผ่ 18.อำเภอกระนวน 19. อำเภออุบลรัตน์ 20. อำเภอน้ำพอง 21.อำเภอสีมพู 22.อำเภอชุมแพ 23.อำเภอหนองเรือ 24.อำเภอพระยืน 25.อำเภอบ้านฝาง 26.อำเภอเมืองขอนแก่น
 
 
ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดนครพนม โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com