คำร้อง - ทนายนิธิพล

Last updated: 26 ต.ค. 2564  |  8645 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำร้อง - ทนายนิธิพล

1. คำร้องขอให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

                       คดีนี้ศาลนัดชี้สองสถาน  เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

                       เนื่องจากคดีนี้ได้มีการปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสามแล้ว  โดยได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  จำเลยที่ ๑จะต้องยื่นคำให้การต่อศาลภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑    และได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำ
ฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๒  จะต้องยื่นคำให้การต่อศาลภายใน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  และ ได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๓  จะต้องยื่นคำให้การต่อศาลภายใน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑                                    

                       บัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  จำเลยทั้งสามก็มิได้ยื่นคำให้การต่อศาลภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด จำเลยทั้งสามจึงตกเป็นผู้ขาดนัดยื่นคำให้การ ขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยเหตุจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การด้วย  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

2. คำร้องขอรวมคดี(พนักงานอัยการ ) 

                             ข้อ ๑  คดีนี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่  ๖  สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นคดีดำหมายเลขที่ ......................    
ในคดีนี้ ได้ฟ้องจำเลย ๒ คน คือ ................................... ที่ ๑ และ.................................. ที่ ๒ ในข้อหาความผิดฐานทำร้ายร่างกาย, หมิ่นประมาท และทำให้เสียทรัพย์และโจทก์ทั้งสาม ได้เรียก

                              ค่าเสียหายเป็นจำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง ได้ยื่นฟ้อง ................................  ฐานความผิดทำร้ายร่างกาย เพียงข้อหาเดียวต่อศาลเป็นคดีอาญา หมายเลขคดีดำที่ .................................. 

                             ข้อ ๒. โดยมูลความในคดีนี้และคดีดังกล่าว เกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยคนเดียวกันและเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยครั้งเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามในคดีนี้และคดีหมายเลขดำที่ ........................   คดีจึงมีมูลเกี่ยวพันกันประกอบกับพยานหลักฐาน  เป็นพยานชุดเดียวกันเกือบทั้งหมดซึ่งหากได้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกันจะเป็นการสะดวก

                        ดังนั้นจึงกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ได้โปรดมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาในคดีนี้ กับคดีหมายเลขดำที่ ..................................... มารวมพิจารณาเข้าด้วยกัน        ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

3.คำร้องขอถอนทนายความ

                               ในคดีนี้ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ร้องขอรับรองบุตรกับข้าพเจ้ามีความเห็นไม่ตรงกัน  ผู้ร้องขอรับร้องบุตรประสงค์จะจ้างทนายความใหม่เข้ามาแทน  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอถอนตนเองออกจากการเป็นทนายในคดีนี้  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                                  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

4. คำร้องขอถอนฟ้อง 

                                ในคดีนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑             ๙.๐๐ นาฬิกา

                               เนื่องจากจำเลยได้ชำระเงินทั้งหมดให้แก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป  ดังนั้นโจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ขอถอนฟ้องคดีนี้เสียจากสารบบความ      ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                                   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

5. คำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์

                            ข้อ ๑ .   คดีนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งศาลอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                            ข้อ ๒ .  จำเลยมีความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่เนื่องด้วยจำเลยได้มีการเปลี่ยนทนายใหม่ และพึ่งได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นทนายความในการยื่นอุทธรณ์ และจำเลย
 พึ่งได้คัดถ่ายคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคดีนี้มีเอกสารเกี่ยวข้องจำนวนมาก และมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จำเลยยังไม่เห็นพ้องด้วยคำพิพากษาของศาลชั้นต้น  ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เพราะข้าพเจ้าต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบในการเขียนอุทธรณ์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  จึงทำให้จำเลยยังไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

                            ด้วยเหตุดังที่ประทานกราบเรียนต่อศาลข้างต้น ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ นับถัดจากวันครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน  โดยขอขยายจนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

 

ทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วิน
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อ ทนายนิธิพล โทร 095-453-4145


 

                                                            

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้