อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์หญิงเจ้าของครรภ์ทำแท้งได้ไม่ผิด - ทนายนิธิพล

Last updated: 26 ต.ค. 2564  |  1300 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์หญิงเจ้าของครรภ์ทำแท้งได้ไม่ผิด - ทนายนิธิพล

                    อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์หญิงเจ้าของครรภ์ทำแท้งได้ไม่ผิด

           ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 2 มาตราคือมาตรา 301 และ 305 ประกาศใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 มีสาระสำคัญดังนี้

          1.มาตรา 301 “หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์

เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

         >>หญิงที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทำแท้งด้วยตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำให้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         >>หญิงที่ไม่อายุครรภ์ไม่ถึง 12 สัปดาห์ ทำแท้งด้วยตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่มีความผิด

          2.มาตรา 305 “ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด
          (1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
          (2) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
          (3) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
          (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
          (5) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

          สรุป การทำแท้งที่ไม่เป็นความผิดคือหญิงต้องมีครรรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์และต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น หากเป็นการทำแท้งที่หญิงมีครรรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์โดยบุคคลอื่นทีไม่ใช่แพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา หญิงที่ทำแท้งนั้นไม่มีความผิด แต่ผู้ที่ทำแท้งให้นั้นมีความผิดตามมาตรา 302

 

ทนายนิธิพล สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วินด์
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อ ทนายนิธิพล โทร 095-453-4145

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้