ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำพูน

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำพูน

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำพูน คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดลำพูน มีทั้งหมด 8 อำเภอ

1.อำเภอเมืองลำพูน 2.อำเภอเวียงหนองล่อง 3.อำเภอแม่ทา 4.อำเภอทุ่งหัวช้าง

5.อำเภอบ้านโฮ่ง 6.อำเภอบ้านธิ 7.อำเภอป่าซาง 8.อำเภอลี้
 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดลำพูน โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com