ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดกําแพงเพชร

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดกําแพงเพชร

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดกําแพงเพชร คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดกําแพงเพชร มีทั้งหมด 11 อำเภอ

1.อำเภอเมืองกำแพงเพชร 2.อำเภอโกสัมพีนคร 3.อำเภอไทรงาม 4.อำเภอ

ขาณุวรลักษบุรี 5.อำเภอคลองขลุง 6.อำเภอคลองลาน 7.อำเภอทรายทองวัฒนา

8.อำเภอบึงสามัคคี 9.อำเภอปางศิลาทอง 10.อำเภอพรานกระต่าย

11.อำเภอลานกระบือ

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดกําแพงเพชร โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com