ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดชัยภูมิ

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดชัยภูมิ

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดชัยภูมิ คำฟ้อง ถ้าหากจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ต้องพิารณาให้เสนอต่อศาลที่จำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

 

จังหวัดชัยภูมิ มีทั้งหมด 16 อำเภอ

1.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2.อำเภอเทพสถิต 3.อำเภอเนินสง่า 4.อำเภอเมืองชัยภูมิ 5.อำเภอแก้งคร้อ

6.อำเภอคอนสวรรค์ 7.อำเภอคอนสาร 8.อำเภอจัตุรัส 9.อำเภอซับใหญ่ 10.อำเภอบ้านเขว้า

11.อำเภอบ้านแท่น 12.อำเภอบำเหน็จณรงค์ 13.อำเภอภักดีชุมพล 14.อำเภอภูเขียว

15.อำเภอหนองบัวแดง 16.อำเภอหนองบัวระเหว 

 

ทนายนิธิพล ทนายความจังหวัดชัยภูมิ โทร 086-536-1041

ปรึกษากฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค ทนายความนิธิพล ปรึกษากฎหมายฟรี

โดยสำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนวินด์

Powered by MakeWebEasy.com