เกี่ยวกับสำนักงานกฎหมาย

                                                        สำนักงานกฎหมายนิธิลอว์แอนด์วินด์

        สำนักงานกฎหมาย รับทวงหนี้ รับจดทะเบียนบริษัท รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับทำสัญญา รับทำพินัยกรรม ทนาย ทนายความ รับประกันตัว รับบังคับคดี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายฟรี รับแจ้งความ รับเร่งรัดหนี้สิน ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ สภาทนายความ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงยุติธรรม ทนายความประชาชน ทนายอาสา ทนายฟรี ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท รับจัดระบบบริษัท รับจดทะเบียนที่ดิน รับจดทะเบียน คัดทะเบียนราษฎร ตรวจดูสัญญา มีทีมทนายความผู้มีประสบการณ์ นิธิลอว์แอนด์วิน รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คำร้องผู้จัดการมรดก รับแต่งตั้งผู้จัดการมรดก รับรองบุตร คดีล้มละลาย คดีก่อสร้าง คดีประกัน คดีกู้ยืมเงิน คดีค้ำประกัน คดีลิขสิทธิ์ คดีรับเหมาก่อสร้าง คดีละเมิด คดีที่ดิน คดีอาญา 

                       

          วิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพอันมีเกียรติติดต่อกันมาช้านานนับแต่วาระแรกของวิชาชีพนี้ได้ก่อกำเนิดขึ้น ความหมายของคำว่า "วิชาชีพอันมีเกียรตื" นี้เป็นความหมายที่มุ่งเทิดทูนผลงานของทนายความโดยตรง ทั้งนี้เพราะทนายความได้เป็นผู้อุทิศตนให้แก่การศึกษาค้นคว้าวิชากฏหมายโดยตลอดเวลานั้น  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในอันที่จะค้นคว้าหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อพิพาททั้งปวงระหว่างคู่กรณี  อาชีพทนายความถือได้ว่า  เป็นอาชีพที่มีส่วนประคับประคองและผดุงความยุติธรรมของสังคมไว้โดยตรงด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวบทกฏหมาย

 

 
                                                ลักษณะและหน้าที่ของงานมีดังนี้
          1. ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและดำเนินการ แทนคู่ความทั้งทางอาญาและแพ่ง ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยการศึกษาประมวล กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเทศบัญญัติคำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้วและกฎข้อ-บังคับที่ตราขึ้นไว้ให้คำแนะนำ แก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
          2. ทำการแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหา บรรพต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย
          3. ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา  
          4. มีบทบาทในการสร้างและรักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม
          5. มีบทบาทในการคุ้มครอง ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคคล และองค์กรธุรกิจเอกชนต่าง ๆ
          6. มีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
          7. มีบทบาทเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ด้วย
          8. อาจเชี่ยวชาญในงานกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
          9. อาจเป็นทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บรรษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท นิติบุคคล คณะ บุคคล หรือเอกชน

บทความต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้